Barne Araudia
Reglamento Interno

BAZKIDEEN BARNE ARAUDIA, ETA BIDEBIETA TXIRRINDULARI ELKARTEAN EGITEN DIREN EKINTZEN ETA MARTZAK

1. artikulua: Bidebieta Txirrindulari Klubaren jardueretan parte hartu ahal izateko, ezinbestekoa da bazkide izatea, eta Federazio-lizentzia gomendatzen da.

2. artikulua: ZIKLOTURISTA guztiak, Klubaren egutegian jasotzen den irteera edo ibilaldi batean parte hartzeko, betebeharko du, zirkulazio-kodeari arauak lehenik, eta, bigarrenik, bide buruak egin ditzakeen argibideei jarraituz, eta behar den guztietan laguntza emanez. Bidebieta Txirrindulari Elkartea ez da ZIKLOTURISTA edo Kluba ez den edo ibilaldi kanpoko pertsonak izango dituen inolako zehapen edo istripuren erantzule izango.

3. artikulua: Bidebieta Txirrindulari Klubeko bazkideek urteko kuota ordaindu beharko dute, urteko martxoaren 1a baino lehen, zuzendaritza batzordeak zehaztuko du, eta bazkideen batzar orokorrak aurrekontuetan berretsi duena, denboraldi hasieran.

4. artikulua: Zuzendaritza Batzordeak, 1go eta 2. buru nagusiak izendatuko ditu, irteera edo ibilaldi bakoitzerako, eta horiek izango dira ibilbidearen ibilbidea betearazteko ardura izango dutenak, edo, bestela, istripua edo kontrakotasuna, une bakoitzean jakinarazteko betebeharra izango duten erabakiak hartzeko ahalmena izango dute unean-unean komenigarriak diren erabakiak hartzeko, eta, ondorioz, une bakoitzean komenigarriak diren erabakiak hartzeko ahalmena izango dute.

5. artikulua: bide-orri bat egongo da, non ibilbide-buruek izena emango duten, eta gerta litezkeen gorabeheren arabera, Zirkulazio irteera edo ibilaldian gerta litezkeen gorabeherak. Klubak egutegian programatutako irteera guztietan, berriz elkartzeko leku bat da, eta gehiago gehitu ahal izango dira, ibilbide-buruen irizpidearen arabera.

6. artikulua: Bidebieta Txirrindulari Klubeko irteeretan klubetik kanpoko pertsonek parte hartu ahal izango dute, eta bazkide batek lagunduta etor daitezen, pertsona horren ardura izango da. Halaber, pertsona horrek, beste guztiek bezala, bide buruak har ditzakeen erabakiei kasu egin beharko die.

7. artikulua: zuzendaritza-batzordeak martxen ibilbidea aldatzeko eskubidea gordetzen du, bai eta ospakizunaren datak eta ordutegiak ere; bazkide guztiei jakinarazita ofizialki.

8. artikulua: martxa bereziak, Klubeko jardueren egutegian sartuta edo ez, baldin eta parte-hartzaileen kopurua nahikoa bada egiteko, eta, horretarako, zuzendaritza-batzarra izango da, bai antolakuntza aldetik, bai ekonomia- eta ekonomia-gaien aldetik, eta gure egutegian jasotakoei lehentasuna emango zaie.

9. artikulua: irteera, zikloturista martxa eta martxa bereziak, eta Bidebieta Txirrindulari Klubaren ordezkari gisa joaten den guztietan, Klubaren ekipazio ofiziala jantzi beharko da.

10. artikulua: Bidebieta Txirrindulari Klubak, txirrindularitzaren praktika sustatzeko eta Klubaren egutegiko irteeretara joateko, kilometro lehiaketa abian jartzen du, eta bertan klubeko bazkide guztiek zuzenean parte hartuko dute. Aipatutako lehiaketaren oinarriak bazkide bakoitzari denboraldi hasieran emango zaizkio.

11. artikulua: Zuzendaritza Batzordeak ahalmena du ZIKLOTURISTA jarduerarako behar diren artikulu guztiak indargabetzeko edo zabaltzeko. Araudi horien funtsezko aldaketa bazkideei jakinaraziz.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS SOCIOS, Y DE LAS ACTIVIDADES Y MARCHAS DEL CLUB CICLISTA BIDEBIETA 

 

    ARTICULO  1: Para poder participar en las actividades del Club Ciclista Bidebieta, es indispensable SER SOCIO y se recomienda la Licencia Federativa.

 

   ARTICULO  2: Todo cicloturista, que se disponga a participar en una salida o marcha cicloturista, recogida en el calendario del Club, estará en la obligación, en primer lugar de atenerse al CODIGO DE CIRCULACIÓN, y segundo, a las indicaciones que pudiera hacer el jefe de ruta, así como en prestarle ayuda en lo que fuera preciso. El Club Ciclista Bidebieta, no se hará responsable de ninguna sanción o accidente producido por un cicloturista perteneciente o no al Club, así como de personas ajenas a la marcha.

 

   ARTICULO   3: Los socios del Club Ciclista Bidebieta, deberán satisfacer la cuota anual, antes del 1 de Marzo del año en curso, cuya cuantia, será determinada por la junta directiva y refrendada en los presupuestos por la asamblea general de socios, a principio de temporada.

 

   ARTICULO   4: La junta directiva nombrará, un 1º y 2º JEFES DE RUTA,  para cada salida o marcha cicloturista, los cuales serán los encargados de hacer cumplir el itinerario de la ruta, o de cambiarlo ante cualquier adversidad durante el trayecto, y en caso de incidente, accidente o adversidad, tendrán la facultad de tomar las decisiones que crean convenientes en cada momento, teniendo la obligación de informar a la junta directiva.

 

   ARTICULO   5: Habrá una HOJA DE RUTA, en la que los jefes de ruta, apuntarán el nombre de los participantes y las posibles incidencias que pudieran ocurrir durante la salida o marcha cicloturista. En todas las salidas programadas en el calendario por el Club, habra un lugar de reagrupamiento, pudiendose incrementar a más dependiendo del criterio de los jefes de ruta.

 

   ARTICULO   6: En las salidas del Club Ciclista Bidebieta podrán participar personas ajenas al Club, con la condición de que vengan acompañados de un socio del mismo, el cual se hará responsable de dicha persona. Asímismo, esta persona, al igual que todos los demás, deberá acatar las posibles decisiones que pudiera tomar el jefe de ruta.

 

   ARTICULO   7: La junta directiva se reserva el derecho de variar el recorrido de las marchas, así como las fechas y horarios de su celebración, debiendolo anunciar oficialmente a todos los socios.

 

   ARTICULO   8: Las marchas especiales, incluidas o no en el calendario de actividades del Club, se llevarán a cabo siempre que el número de participantes sea suficiente para su realización, siendo la junta directiva la que determine en última instancia la viabilidad de la misma tanto por cuestiones organizativas como económicas y dando preferencia a las recogidas en nuestro calendario.

 

   ARTICULO   9: En todas las salidas, marchas cicloturistas y marchas especiales, y siempre que se vaya en representación del Club Ciclista Bidebieta, se deberá vestir la equipación oficial del Club.

 

   ARTICULO  10: El Club Ciclista Bidebieta, con el fin de incentivar la práctica del ciclismo y la asistencia a las salidas del calendario del Club, pone en marcha un concurso de asistencia por kilometraje en el cual participarán directamente todos los socios del Club. Las bases del citado concurso se darán a cada socio a principio de temporada.

 

   ARTICULO  11: La junta directiva tiene la facultad de derogar o ampliar cuantos artículos sean necesarios para la buena marcha de al actividad cicloturista. Cualquier cambio sustancial o alteración de estos reglamentos, se hará público a los socios.

 

KM-Lehiaketa / Concurso-KM

Lehiaketa hau, Bidebieta Txirrindulari Klubeko bazkideak egiten dituen egutegiko irteeren kilometroak zenbatzean datza; horrela, Klubaren denboraldia amaitzean, kilometro gehien egin duen bazkidea izango da irabazlea, aipamen berezia izanda 2. eta 3. sailkatuak. Bete beharrezko baldintzak: 1. Aipatutako lehiaketan Bidebieta-Basauri Txirrindularitza Klubeko bazkideek bakarrik har dezakete parte. 2.- Ibilbidearen egutegiak markatuta dauden kilometroak zenbatuko dira, ez …